A “TársTér – Mutasd meg!” weboldal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség 2020- 2.1.1-ED-2020-00079 azonosítószámú „Klasszikus civil szervezetek önfinanszírozó képességének és innovációs attitűdjének növelése a nonprofit szektorban” című projektje keretében valósult meg.

Kedvezményezett neve: Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség
Projekt címe: Klasszikus civil szervezetek önfinanszírozó képességének és innovációs attitűdjének növelése a nonprofit szektorban
Támogatás összege: 5 000 000 Forint

Tervezett befejezés dátuma: 2020. december 31.
Projekt azonosító szám: 2020-2.1.1-ED-2020-00079

A projekt tartalmának bemutatása:

Magyarországon a klasszikus civil szervezetek – alapítványok, egyesületek, illetve szövetségek – a nonprofit szektor 87%-át teszik ki, részesedésük a szektor bevételeiből mégis csak 30%, aminek közel felét állami és önkormányzati költségvetési támogatások teszik ki. Ezek a források többnyire nem normatív alapon kerülnek kiosztásra, hanem feladatalapú költségvetési finanszírozásként jutnak el a szervezetekhez, ami megnehezíti számukra az alapvető működési költségek, a szervezetek fejlesztésének vagy magának a foglalkoztatásnak finanszírozását. Részben e folyamatok hatására a pusztán társadalmi célok képviseletétől a gazdasági tevékenységek felé való elmozdulás figyelhető meg a civil szervezetek körében, aminek elsődleges motivációja a céljaik eléréséhez szükséges források megteremtése. Ennek ösztönzése elengedhetetlen lépés kell, hogy legyen a nonprofit szektor önfinanszírozó képességének növelésének érdekében. Mindehhez szükséges, hogy a civil szervezeteket eltérő menedzsment megközelítések alkalmazására sarkalljuk, valamint megismerjék az innováció folyamatát és támogassuk őket a szektorokon átívelő és a szektoron belüli horizontális együttműködések megteremtésében. Mindezen célkitűzések érdekében a Nemzeti Ifjúsági Tanács egy több pilléren alapuló innovációs projektjét kívánja létrehozni, aminek részeit egy civil inkubációs képzési és szolgáltatói rendszer kiépítése, innovációs szemináriumok és webináriumok megtartása, valamint online kommunikációs aktivitások és kampányok jelentik.